ମନର କଥା

Spread the love

ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ନ କିଣି,
ଗଛ ଲଗାଅ। ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାନ୍ଦନ୍ତି। #mythought#Thoughtoftheday

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top